Szkolenia

Projektuję. Szkolę. Wspieram.

Od niemal 10 lat branża szkoleniowa to moje boisko. Projektuję i prowadzę zarówno pojedyncze szkolenia, jak i pełne procesy rozwojowe dla zespołów oraz grup przekrojowych w organizacjach. Rozgrywam mecze, w których stawką jest sukces klienta. Wierzę, że aby przeprowadzić dobre szkolenie, trener przede wszystkim potrzebuje potężnej dawki wiedzy o kliencie i o najlepszych metodach szkoleniowych, a także gotowości do elastycznej aktualizacji własnych kompetencji. Specyfiką współczesnego świata jest bowiem bardzo szybka dezaktualizacja informacji, która wymaga od profesjonalnego trenera nieustannego doskonalenia się. Jestem więc otwarty na ciągłą naukę. Mój styl pracy charakteryzują otwartość i zaufanie wobec własnej wiedzy, wobec doświadczenia i wiedzy klienta i – wreszcie – wobec zasobów i doświadczeń uczestników szkolenia. W pracy opieram się na mechanizmie Cyklu Kolba, czyli uczeniu się poprzez doświadczanie.

Najczęściej realizowane przeze mnie tematy, to:

 • Komunikacja zespołowa
 • Zarządzanie zespołem
 • Zadania menadżera
 • Organizacja w zmianie
 • Zespołowość w formule zdalnej
 • Kompetencje trenerskie w organizacji
 • Problem Solving

  Co charakteryzuje mój styl pracy?

  Zaufanie i otwartość

  Osadzenie w praktyce

  Ciągłe doskonalenie

  Metodologia mojej pracy jako trenera

  Dobrze przeprowadzone szkolenie przyczynia się do podnoszenia kompetencji pracowników, co z kolei wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ze wszystkich możliwości wsparcia, to właśnie szkolenia najbardziej stymulują wzrost umiejętności, jeśli opierają się na trzech podstawowych filarach: skuteczności, efektywności i odpowiedniości.

  Jako trener wybieram więc narzędzia odpowiednie dla danej organizacji, zgodnie z zasadą, że nie da się uszyć garniturów dla wszystkich na podstawie miary zdjętej z jednego pracownika. Moją pracę na sali szkoleniowej poprzedza wnikliwa analiza sytuacji w firmie, problemów i potrzeb, często ukrytych za kulisami codziennej pracy. Uważam, że ten pierwszy etap poznawczy jest kluczowy dla sukcesu całego procesu szkoleniowego. W bezpośredniej pracy z uczestnikami szkolenia nie zasłaniam się więc ani trudnymi pojęciami, ani tak zwaną „wiedzą osiadłą”, czyli podręcznikami sprzed wielu lat, których treści są powielane przez setki trenerów tylko dlatego, że nie podjęli oni wysiłku, by je zakwestionować lub spojrzeć do najnowszych źródeł informacji. Bardzo ważna jest dla mnie ocena uzyskanych rezultatów mojej pracy. Szkolenie zaczyna się przed salą szkoleniową, a kończy daleko za nią – informacja, czy moje wsparcie pomogło poprawie sytuacji w organizacji, jest dla mnie kluczowa. Pozwala projektować dalsze działania i daje Klientowi poczucie, że jestem obok, jeżeli jego zespół będzie mnie potrzebować. W ten sposób buduję wieloletnie relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i empatii.

  envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram