Coaching

Jak pracuję wykorzystując coaching?

Ważny obszar moich działań stanowią sesje coachingowe. Coach pomaga uzmysławiać własne możliwości poprzez aktywizację osoby lub organizacji do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji. Choć stereotypy na temat jego funkcji są liczne, coach nie daje gotowych recept na to, by rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, tym samym czyniąc życie lepszym. Nie jest też psychologiem, choć jego wsparcie opiera się na aktywnym słuchaniu potrzeb Klienta i podążaniu za tym, co często niewypowiedziane. Pracuje w oparciu o poszanowanie wartości coachowanego, zgodnie z indywidualnym tempem pracy.

Podstawą jego działania jest ustalony przez Klienta cel. Przez wielu specjalistów coachingu moment ustalenia prawdziwego celu jest uważany za najtrudniejszy w całym procesie coachingowym. Dobry coach nigdy nie przekracza granicy między wspieraniem postawy klienta, a narzucaniem mu swoich projekcji na „poprawę sytuacji” i „lepsze życie”.

  Rola coacha

  Jasno postawione cele – to sformułowanie w teorii brzmi pięknie, jednak moja praktyka zawodowa pokazuje, że cele są efektem intensywnej osobistej pracy, w której Klient potrzebuje kompetentnego i uważnego wsparcia. Coach dodaje siły. Czuwa nad tym, by Klient nie ominął czegoś ważnego, co pojawia się w procesie. Skłania do poszukiwania odpowiedzi w sobie, a nie na zewnątrz. Kieruje ku wglądowi we własne zasoby. Jestem przekonany, że właściwe przeprowadzenie coachowanego przez ten proces docierania do siebie i swoich potrzeb, stanowi klucz do odkrycia odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Co potrafię? Co mogę osiągnąć dzięki moim zasobom? A ta wiedza jest największym motywatorem do osiągnięcia satysfakcji życiowej i zawodowej.

  Business coaching

  czyli procesy rozwojowe dla biznesu – wierzę, że każda organizacja jest, niczym żywy organizm, w którym każdy jej element posiada swój rytm. Aby organizm działał sprawnie, czasem potrzebny jest ktoś, kto przypomni o wartościach, pomoże zlokalizować zasoby, czy uruchomi zapomniane funkcje i będzie towarzyszył w zmianie, ale nie z perspektywy doradcy, a uważnego towarzysza w procesie.

  Life coaching

  czyli indywidualne sesje rozwojowe – współpracuję nie tylko z klientem biznesowym. Możesz zwrócić się do mnie po pomoc, jeżeli czujesz, że utknąłeś gdzieś i nie wiesz, w którą stronę skierować swoje kroki. Jeżeli masz wrażenie, że wykonujesz pracę nie dającą Ci satysfakcji i radości. Jeżeli Twoje cele są niejasne, a może przysłoniłeś je czymś innym. Zadzwoń do mnie i powiedz, czego potrzebujesz.

  Oba typy realizowanych przeze mnie form coachingu wymagają innej formy pracy i innej dynamiki, choć opierają się na tych samych wartościach i etycznym kodeksie postępowania: Słuchaj, wspieraj, pomagaj uporządkować to, co odkryte i najważniejsze – pamiętaj, że Klient realizuje własne cele i potrzeby.

  envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram